Bedrijven

U zoekt medewerkers om uw bedrijfsinitiatieven waar te maken? Compaan heeft kandidaten die ernaar verlangen om aan de slag te gaan! Al een (kandidaat)medewerker gevonden? Compaan helpt u bij het inwerken, herinschakelen of coachen van uw personeel.
Ontdek hiernaast wat we voor u kunnen betekenen!

In de kijker


Scoor met actieve preventie en duurzame werkhervatting in uw bedrijf!
Bij (kans op) uitval door stress, burn-out, (chronische) ziekte, arbeidsbeperking  Icon Arrow - Down
 

Icon ArrowPreventieve coaching bij kans op uitval door stress, burn-out

→ Analyse van de werksituatie
→ Coaching op maat van uw medewerker
→ Tips en concrete acties opdat uw medewerker aan het werk kan blijven

Icon ArrowInteractieve opleiding naar een pro-actief burn-out beleid

→ Voor leidinggevenden en HR medewerkers
→ Met als resultaat een concreet plan van aanpak op maat van uw bedrijf
→ Ontdek het >> programma

Icon ArrowDuurzame werkhervatting

→ Het vlot verloop van de werkhervatting van uw werknemers na ziekte, burn-out of na het verwerven van een beperking
→ De voorbereiding en opvolging van de werkhervatting
→ De coördinatie van de werkhervatting


Voor werknemers uit de voedingsindustrie (PC 118 en 220) en uitzendkrachten
in die bedrijven biedt Alimento financiële tussenkomst. >> Meer info

Een initiatief & samenwerking van  


Kom op voor werk bij kanker
Een project van Kom op tegen Kanker met de medewerking van FeGOB  Icon Arrow - Down
 

 

Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met medewerkers die tijdens hun loopbaan te maken krijgen met kanker. Hetzij omdat deze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij omdat iemand in hun naaste omgeving ziek wordt.

Hoe ga je daar als werkgever mee om? Wat is het effect hiervan op het functioneren van je medewerker(s)? Hoe zorg je voor een succesvolle werkhervatting? En hoe veranker je dit in je personeelsbeleid?

Vanaf dit voorjaar organiseren we een eendaagse training, al of niet in house, & consultancytrajecten die een antwoord bieden op je vragen:

Icon ArrowTraining (1 dag)

De training omvat twee modules:

  • Wat is kanker? Welke impact heeft kanker op de werknemer die hiermee geconfronteerd wordt? Hoe ga je daar als werkgever in je organisatie mee om? Hoe zit het proces van re-integratie in elkaar?
  • We gaan dieper in op het re-integratietraject (op beleids- en individueel niveau).

Icon ArrowHoe verankeren in je HR-beleid? | Consultancytraject

Ondersteuning nodig bij de opmaak en implementatie van een HR-beleid met aandacht voor wie tijdens of na kanker terugkeert naar het werk? Dan kan je een beroep doen op onze consultants. Zowel werknemers die geconfronteerd worden met kanker als mantelzorgers op de werkvloer komen aan bod. Deze service is kosteloos dankzij de tussenkomst van Kom op tegen Kanker.

 

Een project & samenwerking van     


Als mentor leerlingen en stagiairs coachen:
hoe pak je dat best aan?
| Coachingstraject ‘Mentor op de werkvloer’  Icon Arrow - Down

 

Een mentor kan een luisterend oor zijn, helpen motivatie te vinden of praktische problemen op te lossen. Maar als je zelf mentor bent: hoe pak je dit best aan? Via het coachingstraject ‘Mentor op de werkvloer’ krijg je praktische tips om als mentor aan de slag te gaan. Leerlingen en stagiairs zien uitblinken dankzij hun mentor: daar gaan we voor!

Er is keuze uit een volledig mentortraject met een intakegesprek op de werkvloer, opleidingsdag, terugkomsessie, individuele coaching en coaching op afstand of een kort traject met een opleidingsdag en terugkomsessie.

Dit coachingstraject kadert in het project ‘ontwikkelen en organiseren van mentortrajecten duaal leren’ van Syntra-Vlaanderen.