Vlot inwerken van nieuw personeel via job- en taalcoaching

Als werkgever levert u veel inspanningen om nieuwe medewerkers te integreren in uw bedrijf.

Zoekt u extra ondersteuning bij de inwerking van nieuw personeel? Dan kan u een beroep doen op onze ervaren job- en taalcoaches! Onze jobcoaches werken rond onthaal en inwerking, werkhouding, communicatie, evaluatie en bijsturing. De jobcoach vervult ook een consultfunctie voor lijnverantwoordelijke of werkgever.

Is taal een knelpunt? Dan kan u een jobcoachingstraject aanvullen met taalcoaching op de werkvloer. Onze coaches begeleiden niet alleen de medewerkers. Ze betrekken het volledig team. Ze helpen een taalbeleid uit te werken in uw onderneming.


Ontdek de getuigenis van Dienstenaanhuis | thuishulp met de glimlach!

Job- en taalcoach Lieve geeft een woordje uitleg.
 


Op maat van uw bedrijf

Daarom start coaching bij voorkeur vóór de nieuwe werknemer start. Voor een goede coaching is het van belang dat de jobcoach de bedrijfsstructuur en –cultuur leert kennen. In een verkennend gesprek brengen we in kaart wat u verwacht van een werknemer én van de jobcoach. De jobcoach maakt een overeenkomst op met een actieplan.

We gaan uit van een 6-tal opvolgingsgesprekken, maar uiteraard passen we dit aan op maat van uw situatie. Jobcoaching eindigt maximaal zes maanden na de aanwerving.

Op maat van uw werknemer

Nieuwe werknemers in organisaties en bedrijven uit Oost-Vlaanderen kunnen in de eerste zes maanden een beroep doen op onze jobcoaches. Voor werknemers uit de kansengroepen subsideert de VDAB dit volledig. Werknemers uit kansengroepen zijn werknemers:

  • die 50 jaar zijn of ouder
  • zonder diploma middelbaar onderwijs
  • die (evt. naast de Belgische) een niet-EU-nationaliteit hebben/hadden
  • die buitengewoon onderwijs volgden
  • met een handicap of een ernstige beperking

 
Meer weten over job- en taalcoaching?
E jobentaalcoaching@compaan.be T 09 266 18 10