Compaan gaat de uitdaging aan

9 Jan 2018

Compaan zoekt talent

    De komende twee jaar kreeg Compaan de overheidsopdracht gegund om bijna 400 werkzoekenden te begeleiden naar een duurzame job. Samen met Divergent (vroeger UCBO) gaat Compaan deze uitdaging aan. Met de huidige opdracht in het Meetjesland die nog doorloopt tot eind 2018 kan Compaan al haar ervaring en deskundigheid inzetten om deze werkzoekenden aan een job te helpen. Bovenal zullen de bedrijven in de Gentse regio er wel bij varen. Want door de krapte op de arbeidsmarkt is elke werkzoekende broodnodig om te kunnen inzetten in een aantrekkende economie. Compaan wil er samen met Divergent alvast een boost aan geven. Wordt vervolgd.