Naar een geslaagde werkhervatting na ziekte

Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met medewerkers die te maken krijgen met kanker – hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij als mantelzorger.

Als werkgever kan je een verschil maken
Hoe ga je als werkgever om met medewerkers die geconfronteerd worden met kanker? Wat is het effect op het functioneren van je medewerker en het team? Hoe zorg je voor een succesvolle werkhervatting? En hoe veranker je dit in je personeelsbeleid?

Laat je HR-beleid inspireren door Compaan
Onze consultant begeleidt je bij het uitwerken van een zorgzaam personeelsbeleid. Na afloop beschikt je onderneming over een adviesrapport dat inzicht geeft en verbeteracties aanreikt. In samenwerking met Kom op tegen Kanker biedt Compaan ook een trainingsaanbod.

CONSULTING RE-INTEGRATIE | Kosteloos, maximaal 12 maanden
TRAINING >> Ontdek het programma
• Open aanbod | 1 dag (2 modules) | 150 euro/deelnemer | De eerstvolgende training: voorjaar 2019
• In company | 500 euro/module

Meer info Ann.Bodyn@compaan.be | 0492 73 94 27
We zijn actief in Oost-Vlaanderen.

 
Met steun van Kom op tegen Kanker