All Inclusive@Work

Een project met financiële steun van:
ESF combinatielogo


Het Europees project All Inclusive@Work stelt 3 bouwstenen voor inclusief ondernemen voorop:

    1. Inclusief Jobdesign (functiecreatie)
    2. Werkplekleren en validatie van verworven competenties via werkplekleren
    3. Job (&-taal)coaching.

Doelstelling van het project

icon-arrow-lang-sVia mutual learning, pilots in bedrijven en transnationale uitwisseling duidelijk bepalen onder welke voorwaarden de 3 bouwstenen kunnen bijdragen tot inclusief ondernemerschap.

icon-arrow-lang-mDe mindset rond inclusief ondernemerschap en duurzame professionele integratie versterken d.m.v. een website die de 3 bouwstenen van inclusief ondernemen toegankelijk maakt voor werkgevers die hiermee aan de slag willen.

Partners in het project

Meer weten over All Inclusive@Work?
Ruth.Cazaerck@compaan.be