Compot | Nieuw leven voor tuinpaviljoen

Vzw’s LEJO en Stappen willen – in kader van het project Compot – het ‘oud Klooster’ in Doornzele een zinvolle herbestemming geven. Compot biedt dagbesteding (Buiten Beeld), time-outwerking en ervaringsgerichte activiteiten voor jongeren die moeilijk aansluiting vinden in het reguliere school -en werkcircuit.

Win-win-winkel – depot – werkplaats
Het doel is het gebouwtje in de tuin te verbouwen tot een win-win-winkel – depot – werkplaats, beheerd en gebruikt door jongeren in begeleiding samen met vrijwilligers/buurtbewoners. Het aanbod zal bestaan uit producten uit eigen creatie zoals appelsap en appels uit de boomgaard, diensten aan de buurt zoals een verhuisdienst of bezoekjes aan een oudere, een uitleendienst voor tuinmateriaal, enzovoort. Jongeren nemen zo engagementen op in verbinding met de buurt. Ze ervaren eigenaarschap en trots en buurtbewoners zijn geholpen.

Renovatiewerken: een samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en Compot
Na jaren van leegstand zijn er heel wat renovatiewerken nodig aan het tuinpaviljoen. Om het gebouw duurzaam en ecologisch te renoveren worden Houtboerke-Gedimat De Groote (ondersteuning met kwalitatieve bouwmaterialen) en Compaan ingeschakeld.

Compaan gaat voor deze renovatiewerken aan de slag met jongeren uit het deeltijds onderwijs die een brugproject volgen. Een brugproject is een eerste kennismaking met een tewerkstelling, een ‘brug’ naar echt werk. Via de renovatie van het tuinpaviljoen kunnen zij zo vaktechnische werkervaring opdoen en wordt er gewerkt aan arbeidsattitudes. Compaan-werkleiders begeleiden hen. Motiveren, trainen van arbeidshouding en succeservaringen opdoen staan centraal. De werken starten begin oktober 2018.

Vzw Stappen is een begeleidingstehuis in de bijzondere jeugdzorg voor meisjes tussen 14 en 21 jaar. Vzw LEJO is een organisatie voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Het gemeenschappelijk doel is in de eerste plaats om jongeren te versterken. | compotindoornzele.tumblr.com
 
Dragen eveneens bij aan het project Compot: de Nationale Loterij, Cera-foundation en provincie Oost-Vlaanderen.

Ook renovatiewerken gepland?
Schakel het team brugjongeren van Compaan in voor jouw project! Een win-win: kluswerk opgeknapt en maatschappelijke meerwaarde geboden: een eerste werkervaring voor jongeren! Interesse? Neem vrijblijvend contact op met francine.vandenbussche@compaan.be of via 0499 69 45 74.