Doorstroom Sociale Economie en LDE

Een project met financiële steun van:
ESF combinatielogo

Bedrijven in de sociale economie worden verwacht maximaal in te zetten op doorstroom. Compaan is promotor van ESF-projecten ‘Doorstroom Sociale Economie (Maatwerkbedrijven; Beschutte & Sociale Werkplaatsen)’ en ‘Doorstroom LDE (Lokale Diensteneconomie)’ voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen en sluit als partner aan bij de regio’s Waas en Dender, Meetjesland en Gent.

Met de decretale verplichting tot doorstroom van medewerkers uit de sociale economie (SEC) in het vizier is het een kans voor sociale-economiebedrijven om hun kandidaat-doorstromers nog één keer projectmatig te laten ‘proeven’ van de betekenis van werken in het regulier circuit. Het toont welke impact doorstromen heeft op hun loopbaan en leven. Een uitdaging ook om lessen te trekken en klaar te staan voor de opdracht om ‘SEC-medewerkers’ te ondersteunen richting het normaal economisch circuit (NEC).

Brug tussen huidige en nieuwe job in de reguliere economie
Een doorstroomtraject bestaat uit een tijdelijke kwaliteitsvolle en actieve begeleiding. Deze aangeboden begeleiding moet een brug vormen tussen de huidige en een nieuwe job in de reguliere economie. We willen deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het normaal economisch circuit te zetten. De doorstroombegeleiding zet het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) om in de praktijk.

Meer weten?
Contacteer ruth.cazaerck@compaan.be of ann.bodyn@compaan.be.

Onze partners
Doorstroom Sociale Economie: Grijkoort – Begeleid Werk, Mentor en Ateljee | Doorstroom LDE: Grijkoort – Begeleid Werk, Mentor, Aarova, Groep Intro en De Loods


www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/doorstroom-sociale-economie-zov
www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/doorstroom-lde-consortium-zo-vlaanderen