GoalGetter

Via het project GoalGetter wil Compaan actief meewerken aan de uitstroom van werknemers in de sociale economie naar de reguliere economie. Compaan werkte hiervoor samen met partners aan:

  • ondersteunings(pakketten) voor het Sociaal en Normaal Economisch Circuit (SEC en NEC)
  • individuele doorstroomtrajecten van werknemers uit het SEC

Partners in het project: Grijkoort – Begeleid Werk, Stad Gent – Dienst Werk, ISS, Horeca Vorming Vlaanderen.

GoalGetter

Alle kennis, tools en tips die we tijdens het onderzoeksproject vergaarden zijn gebundeld in een publicatie.
 
Een uitgave van Compaan in samenwerking met Stad Gent – Dienst Werk.
 
 
 
 

Meer weten over Goalgetter?
info@compaan.be


ESF (web)Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)