Iedereen Ondernemer

Een project met financiële steun van:
ESF combinatielogo


Compaan wil haar werking versterken door het business model te innoveren. Het scenarioplan tot 2020 (missie, visie, doelen) steunt op partnerschappen en op een evenwichtiger balans tussen subsidies en marktwerking. Een basisvoorwaarde in dit systeem is ondernemerschap bij elke participant. Vooral bij medewerkers en operationele managers is een sterk draagvlak nodig. ‘Iedereen Ondernemer’ biedt Compaan-medewerkers een traject aan gericht op innovatie, marktwerking en ondernemingszin.

Partners: Job & Co vzw (promotor), Arteveldehogeschool en Con Brio vzw

Meer weten over Iedereen Ondernemer?
Ruth.Cazaerck@compaan.be