Navis Gandae


 
Navis Gandae wil dagopvang creëren op een binnenschip voor mensen met verslavingsproblemen en eventueel bijhorende problemen met justitie. Vaak hebben zij geen perspectief noch structureel opvangnetwerk.

Vanuit hun dagelijkse ervaring op het terrein stelden een aantal Gentse dienst- en hulpverleners de vraag naar alternatieven of aanvullingen op de bestaande dienstverlening. Obra-Baken vzw schonk daarop een schip aan de initiatiefnemers om een sociaal activeringsproject op te zetten. Op 20 juni 2017 werd hiervoor de vzw Navis Gandae opgericht. Het aanbod van Navis Gandae bestaat uit een combinatie van individuele hulpverlening, inschakelingsactiviteiten in groep en outreach. De aanwezigheid van verschillende activiteiten op één locatie maakt het project uniek.

Instapklare infrastructuur | Compaan GOCA-site
Om het schip van stevige casco om te vormen tot een instapklare infrastructuur schakelde Navis Gandae – mede met fondsen van Stad Gent en OCMW Gent – de Compaan GOCA-site in. In januari 2018 startten de renovatiewerken.

Meer info?
Bernard Cnockaert T 09 266 18 10 E bernard.cnockaert@compaan.be
www.navisgandae.be


Een initiatief van Stad Gent met medewerking van Popov GGZ, Dienst Outreachend Werken, OpStap, de Sleutel, Forensisch Psychiatrisch Centrum, OCMW Gent, Compaan GOCA-site, Havenbedrijf Gent en medewerkers van Justitie.

Events/Acties

Januari 2018
Start renovatiewerken

 
 
Juli 2017
Voorstelling ‘Navis Gandae’ aan de Gentse Rigakaai