REVIVAK | Revival Vakmanschap

 
     
 

De laatste jaren groeit de waardering bij consumenten en ondernemers voor verfijnd ambachtelijk werk en vakmanschap. Ambachtelijk werk staat immers voor authenticiteit, kwaliteit en duurzaamheid. Helaas schrijven te weinig jongeren zich in bij technische of beroepsscholen. Zo gaat kostbare vakkennis verloren. Dit bedreigt het ambachtelijk vakmanschap, juist nu er hernieuwde interesse in is. Daar wil het project ‘REVIVAK’ – Revival Vakmanschap – wat aan doen.

REVIVAK richt zich op het behouden en stimuleren van werkgelegenheid in de vakmanschapsberoepen, vooral in de bouw- en restauratieopleidingen. Het project wil jongeren en werkzoekenden enthousiast maken over ambacht en techniek! Hoe? Via het ontwikkelen van een innovatieve mix aan opleidingen, vakmanschapsbeurzen, leer- en werkplaatsen, internetcolleges, excursies en bootcamps.

REVIVAK maakt deel uit van het Europese Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland. Dit programma stimuleert grensoverschrijdende innovatie en samenwerking tussen regio’s. De samenwerking voor REVIVAK bestaat uit 5 regio’s uit Vlaanderen en Nederland. Ontdek onderaan alle partners. Het project duurt drie jaar, van april 2016 tot maart 2019.

Meer weten?
Bernard.Cnockaert@compaan.be of www.revivak.eu
Volg Revivak op Facebook

Events/Acties
 
Compaan op vakmanschapsbeurs RenoResto 21-22 sept 2017. Meer info via compaan.be/compaan-op-vakbeurs-renoresto

Compaan organiseerde ikv REVIVAK een gratis bootcamp siersmeden op 19-20 juni 2017. Meer info via revivak.eu/agenda/detail/bootcamp-siersmeden


Partners in het project: Stichting Behoud Monumenten Brabant (coördinator), vzw Het Portaal (ARhus), Stichting Landgoed Slot Schaesberg, Vermaatschappelijking Zorg en Welzijn vzw, RESOC Midden-West-Vlaanderen/vzw Midwest Development, Provincie Noord-Brabant, Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), RTC West-Vlaanderen, Compaan, Opleidingscentrum voor Bouw en Hout vzw, Eucora vzw.

Met financiële steun van Europees Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland (50%) en provincie Oost-Vlaanderen (25%).


 
revivak-logogroep