STEP – Ongekend talent


 
Bedrijven krijgen het steeds lastiger om geschikt personeel te vinden om de groeiende productie en veelzijdige taken aan te kunnen. Nochtans blijkt uit de werkzaamheidscijfers dat we ook een reserve aan werkzoekenden hebben.

Veel talent blijft ongekend en onbenut op onze arbeidsmarkt omwille van objectieve belemmeringen (scholing en ervaring), maar ook meer subjectieve percepties. Manpower, Groep Intro, Web en Compaan bundelen hun expertise om samen een inclusieve arbeidsmarkt uit te bouwen. Via STEP brengen we werkzoekenden ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ – zoals jongeren, ouderen, personen met een arbeidsbeperking, vluchtelingen, laag taalvaardigen of langdurig werklozen – en werkgevers actief samen.

Compaan beschikt samen met Groep Intro en Web in Vlaanderen en Brussel over een groot potentieel van werkzoekenden die we gericht en op maat coachen voor onze arbeidsmarkt. Manpower beschikt over een groot potentieel aan werkgevers die behoefte hebben aan gepast personeel. De match maken is dan een eerste evidente stap.

Maar daar stopt het niet: tijdens hun uitzendarbeid krijgen de werkzoekenden uit het STEP-project extra coaching om zich maximaal te integreren in hun nieuwe werksituatie. Ook de werkgever en zijn specifieke werkvloer krijgen coaching. De uitzendkrachten worden daardoor beter inzetbaar en de kans op duurzame tewerkstelling stijgt.

Het moet van beide kanten komen
“Werkgevers die werk maken van inclusiviteit realiseren zich dat de afstand tot werk niet overbrugd kan worden door de werknemer alleen, maar dat ze ook zelf actie moeten ondernemen en de werknemer tegemoet treden. Net zo goed als de werknemer, kan ook de werkgever een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Werkgevers die zich dat realiseren hebben de eerste stap al gezet.” Vicky Coryn, algemeen directeur Groep Intro.

Meer info?

Events/Acties

27 maart 2018 | Aftrap STEP
Tijdens het lanceringsevent werd een panelgesprek gevoerd over het thema ‘inclusie op de arbeidsmarkt’ met onder andere Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB. Andere panelleden waren: Paul Verschueren, directeur Research & Economic Affairs; Michael Wagemans, managing partner I-Propeller; Angelo Meuleman, project manager Inclusion & Mobility Taxistop; Bert Boone, gedelegeerd bestuurder Compaan en Bien Vanderstappen, directeur Manpower.

In de pers


One Pager–STEP: Tewerkstelling van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt
Aan de slag met inclusiviteit. Onze tips.