Tender Intensief Werkplekleren (TIW) | Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Projecten met financiële steun van:
ESF combinatielogo

Compaan ondersteunt – via programma’s TIW en TWE – werkzoekenden met nood aan intensieve begeleiding naar werk. TIW en TWE focussen op zij die nood hebben aan het opdoen van werkervaring via werkplekleren. VDAB zorgt voor de toeleiding.

Het doel
Een job vinden die past! Een sterke match groeit onder meer uit een goede beeldvorming van talenten en interesses, mogelijkheden en noden en het gericht versterken van competenties en attitudes. Dit gebeurt zowel via groepssessies als individuele coaching. Zo biedt Compaan informatie over beroepen en arbeidsmarkt, werken we aan het versterken van veerkracht, motivatie en zelfvertrouwen en bieden we ondersteuning bij de zoektocht naar werk. Indien nodig is er ook ICT-ondersteuning en taalcoaching.

Werkplekleren: laagdrempelige try-out voor alle partijen
Compaan-arbeidsconsulenten richten zich zo veel en zo snel mogelijk op de werkvloer. Ze overlopen samen met de werkzoekende de mogelijke vormen van werkplekleren (werkervaringsstage en beroepsverkennende stage) om ervaring op te doen in een bedrijf. Dit maakt een try-out laagdrempelig voor alle partijen.

TIW startte op 1 januari 2016. In 2018 startte de maatregel Tijdelijke Werkervaring (TWE).

Onze partners
Divergent
Groep INTRO Oost-Vlaanderen
Stad Gent-Dienst Werk
VDAB

Meer weten over TIW of TWE?
francine.vandenbussche@compaan.be