Even voorstellen

Binnen ons actieterrein Oost-Vlaanderen willen we toonaangevend zijn in het duurzaam, efficiënt en effectief activeren en integreren van mensen met onderbenutte talenten op de markt voor arbeidsplaatsen, in samenwerking met ondernemingen en het beleid, om bij te dragen tot de verduurzaming van de economie en het innoverende karakter van het arbeidsmarktbeleid. Deze organisatiemissie krijgt telkens opnieuw een inkleuring door samen te delen. Dit sociaal ondernemerschap kenmerkt zich in een voor u herkenbare verhaallijn:

Respect.
Zoveel bedrijven en organisaties, zoveel verschillende culturen. Zoveel mensen, zoveel diversiteit. Compaan werkt vanuit dit respectvol omgaan met alle betrokkenen.

Empowerend.
De aanwezige sterkten in de organisatie en in de mensen zijn de ingrediënten om ontwikkelings- en oplossingsgericht aan de slag te gaan. Daarop kicken we.

Samen.
Hoe intenser we werken, hoe meer het besef groeit dat samenwerking cruciaal is om succesvol te zijn. Dit geldt zowel voor de betrokken werkzoekenden en de werkenden als voor de medewerkers en bedrijfsleiders op de werkplek. Ook wij als dienstverstrekker vinden dat partneren in coaching, catering- en schoonmaakdiensten de max. De mix maakt ons samen sterker.

Werken.
Coaching. Zelf tewerkstellen. Coachend ondernemen. Doenken.
Denken, reflecteren en doen. De resultaten volgen wel uit de actie. Zo zijn we.

Namens het Compaanteam,
Bert Boone
Algemeen directeur – Dagelijks bestuurder