Compaan

Waar het jou en ons om draait?

Elk talent is inzetbaar met inclusief werken en ondernemen. Daarom zet Compaan in op het coachen van mensen in hun (zoektocht naar een) job. Onze consulenten zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van hen die – om allerlei redenen – het iets moeilijker hebben op de arbeidsmarkt (langdurig werkzoekenden, mensen met een arbeidsbeperking, na een ziekteperiode, enzovoort). Werkgevers adviseren we over realistische en financieel interessante HR-oplossingen op maat. Jongeren en werkzoekenden geven we de kans om via/binnen Compaan werkervaring op te doen en we stellen mensen tewerk die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. Compaan is actief in Oost-Vlaanderen en dit sinds 1987.