Compaan

Het Antwerps groentesnijbedrijf GOMAD is de winnaar van de Award Inclusieve Onderneming 2018 die de Werkplekarchitecten op 29 november voor de eerste maal uitreikten. Ze werden gekozen uit zeven genomineerde bedrijven. De award is een beloning voor hun inspanningen om werkervaringskansen te bieden aan werkzoekenden of extra coaching/opleiding aan hun medewerkers. Ook Compaan werkte mee aan enkele kandidaturen, waarvan Beauprez Service Residenties de shortlist haalde.

Een stage geeft kandidaat-werknemers de kans te proeven van een job, met aandacht voor de zorg die ze zelf nodig hebben. We bieden hen een warm nest. Stefaan Premereur, zaakvoerder van Beauprez Service Residenties

Ambassadeurs van inclusief ondernemen

Zeven genomineerde bedrijven staan nu klaar om ‘game changers’ te worden voor het inclusieve werken en ondernemen. Door waardig werk te propageren dragen ze hun steentje bij tot de daling van het armoederisico, tot levenslang leren en tot de vermindering van ongelijkheid (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – SDGs).

Inclusieboek

Tijdens het uitreikingsevent werd tevens het ‘Inclusieboek 2018’ voorgesteld. In dit boek vind je onder meer getuigenissen van de zeven genomineerden. Ook de Werkplekarchitecten – waaronder Compaan – stellen zich er kort in voor. Belangrijke begrippen als inclusief ondernemen, de processtappen ernaartoe en storytelling worden uit de doeken gedaan.

Tags: