Compaan

Hoe stimuleer je anderstaligen om Nederlands te spreken met collega’s? Hoe ga je om met dialecten op de werkvloer? Ondervond je al onveilige situaties op de werkvloer door een beperkte taalkennis? In een (lunch)uur bekijken we waar jullie grootste taaluitdagingen liggen.

We adviseren over praktische, toepasbare methodes zoals duidelijke instructietaal of visuele hulpmiddelen. Dit in een brede waaier van werkdomeinen zoals onthaal van klanten, veiligheid op de werkvloer, omgaan met culturele verschillen, enzovoort.

Inschrijven

Meer weten?

Marieke Eggermont

Werkplekadviseur marieke.eggermont@compaan.be
0472 78 71 01
Tags: