Compaan

Twijfel je om een stagiair aan te nemen? Drie redenen om het zeker te doen!

Peter Aernoudts
arbeidsconsulent
peter.aernoudts@compaan.be
0470 96 01 52

1. Potentieel nieuwe medewerkers leren kennen

Via een stage krijgen werkzoekenden de kans om van een job te proeven. Tegelijkertijd krijg je als bedrijf de kans om mensen te leren kennen: hun vaardigheden, inzet, attitude. Niet elke stagiair is na een eerste stage klaar voor een job, maar mogelijks wel in de toekomst!

2. Taken die blijven liggen aanpakken

Is jullie ‘to-do’-lijst goed gevuld, maar kan je er geen vacature rond opzetten? Denk aan een stagiair! Stagiairs doen nuttige ervaring op door diverse taken op te nemen. Tegelijk helpen ze jou met het werk dat blijft liggen. Door feedback te geven over de geleverde prestaties krijgen stagiairs zicht op (de vordering in) hun competenties.

3. Inclusief en maatschappelijk verantwoord ondernemen

De ‘krapte op de arbeidsmarkt‘ noodzaakt veel bedrijven om het rekruterings- en selectiebeleid te herbekijken. Compaan begeleidt jaarlijks een kleine 700 werkzoekenden met een ondersteuningsnood. Door je werkvloer open te stellen voor deze werkzoekenden, en dus in te zetten op diversiteit, werk je mee aan inclusie.

Is jouw interesse gewekt?

Stageplaats aanbieden

  • Van laaggeschoolde tot hoogopgeleide profielen
  • Heel uiteenlopende sectoren en takenpakketten mogelijk
  • Solide begeleiding door Compaan-arbeidsconsulenten

Uitgelicht
Werkervaringsstage (WES)

Wat is het?
Je laat een werkzoekende, die baat heeft bij bijkomende werkervaring, stage lopen in je bedrijf. De stagiair krijgt zo een beter zicht op zijn competenties.

Welke ondersteuning biedt Compaan?
Compaan zorgt voor een solide begeleiding om elke werkervaring tot een succes te maken. We ondersteunen bij alle administratieve verplichtingen en blijven voor jou paraat.

Wat levert het jou op?
De stagiair kan onder aansturing van een mentor heel wat nuttige taken opnemen in je bedrijf. Er is steeds een mogelijkheid tot aanwerving van de stagiair (bijv. via een individuele beroepsopleiding of contractueel).

Tags: