Compaan

De laatste zaterdag van september viert de dovengemeenschap in België Werelddovendag. Onder andere het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden en talenten van dove werknemers komt aan bod, want elk talent telt!

Compaan biedt gespecialiseerde coaching aan werkzoekenden en werknemers met recht op intensieve of gespecialiseerde ondersteuning, waaronder dove personen. Ook werkgevers informeren en adviseren we hierin. Samen zoeken we naar oplossingen op de werkvloer.

Ontdek het verhaal van dove werknemer Peter en werkgever Emiliani!

Meer weten over onze gespecialiseerde coaching?

Contacteer ons!

Tags: