Compaan

Jobcoaching

Zoek je extra ondersteuning bij de inwerking of coaching van personeel? Jobcoaching is dé uitgelezen methodiek om personeel snel vertrouwd te maken met de jobinhoud, de bedrijfscultuur, specifieke terminologie, enz.

Jobcoaching kan bij de start van een tewerkstelling of tijdens de loopbaan, bijvoorbeeld om je medewerker te heroriënteren naar een andere functie binnen de organisatie. De jobcoach vervult ook een consultfunctie voor lijnverantwoordelijke of werkgever.

Geef je werknemers een vliegende start

Een jobcoachingstraject voor een nieuwe werknemer loopt over een periode van ongeveer zes maanden na de aanwerving. In een verkennend gesprek brengen we in kaart wat de voornaamste doelstellingen zijn. De jobcoach maakt een overeenkomst op met een actieplan. Onze jobcoaches werken rond onthaal en inwerking, werkhouding, communicatie, evaluatie en bijsturing.

De jobcoaching is kosteloos in het eerste jaar van tewerkstelling voor werknemers die:

  • 50 jaar zijn of ouder
  • kortgeschoold zijn
  • afkomstig zijn uit een niet-EU-land
  • een arbeidsbeperking hebben

Jobcoaching tijdens de loopbaan

Heb je werknemers die al langer in dienst zijn en dreigen uit te vallen? Jobcoaching kan nu op elk moment in de loopbaan, bijvoorbeeld bij een nieuw takenpakket of functie, een wijziging in het team, enzovoort. Bij vlotte transities heeft iedereen baat!

Wij zijn gespecialiseerd in het coachen van medewerkers in het omgaan met de impact van een gezondheidsprobleem of één of andere beperking. Onze jobcoach ondersteunt hierin zowel de werknemer, werkgever en collega’s.

Deze coaching is kosteloos.

Meer weten?

Ann Dornez

Job- en taalcoach ann.dornez@compaan.be
0476 86 86 29

Lieve Geirnaert

Job- en taalcoach lieve.geirnaert@compaan.be
0476 86 86 28