Compaan

Taalcoaching

Laat taal geen struikelblok zijn voor een goede integratie van een nieuwe medewerker. Hoe sneller je dit aanpakt, hoe sneller je team optimaal functioneert.

Compaan biedt praktijkgerichte ondersteuning, in groep of individueel. Onze coaches begeleiden niet alleen de medewerker(s), ze betrekken het volledig team. De taalcoach vervult ook een consultfunctie voor lijnverantwoordelijke of werkgever.

Taalcoaching en -advies

De maatschappij wordt diverser en zo ook de werkvloer. Omgaan met culturele verschillen en meerdere gesproken talen op de werkvloer wordt de uitdaging. Onze coaches helpen je om een taalbeleid uit te werken in je onderneming. Wij geven specifiek advies rond:

  • Onveilige situaties als gevolg van een beperkte taalkennis
  • Verwevenheid van taal in de cultuur van het bedrijf
  • Hoe omgaan met dialecten op de werkvloer?
  • In welke taal voer ik het evaluatiegesprek?

Individuele taalcoaching

Individuele taalcoaching is kosteloos in het eerste jaar van tewerkstelling voor werknemers die:

  • 50 jaar zijn of ouder
  • kortgeschoold zijn
  • afkomstig zijn uit een niet-EU-land
  • een arbeidsbeperking hebben

Taalcoaching mogelijk tijdens IBO (individuele beroepsopleiding)

Heb je een IBO-medewerker in dienst? Stel je vast dat zijn of haar Nederlands beperkt is? Taalcoaching is mogelijk tijdens deze opleiding en is kosteloos. Deze coaching richt zich op reële situaties op je werkvloer: de medewerker leert het Nederlands dat hij of zij nodig heeft om de nieuwe job onder de knie te krijgen. Deze kosteloze taalcoaching is ook mogelijk tijdens een IBO-plus traject.

Taalcoaching in groep

Taalcoaching in groep kan interessant zijn voor medewerkers waarvoor je geen beroep kan doen op kosteloze individuele taalcoaching, bijv. voor laagtaalvaardige middengeschoolde werknemers uit EU-landen. Al eens gedacht om samen met een collega-bedrijf taalcoaching aan te vragen? Zo kan makkelijker een groep worden samengesteld.

Een aantal sectorfondsen geven een financiële tegemoetkoming voor taalondersteuning. We zoeken dit voor je uit!

Meer weten?

Leen Callaert

Trainer - Taalcoach leen.callaert@compaan.be
0476 86 86 30

Lieve Geirnaert

Job- en taalcoach lieve.geirnaert@compaan.be
0476 86 86 28