Compaan

Outplacement

Afscheid nemen van medewerkers heeft een grote impact op zowel werknemer als werkgever. Afhankelijk van hoe het ontslag gebeurt, neemt de ontslagen werknemer de draad makkelijker of moeizamer weer op.

Wat is outplacement?

Outplacement is het geheel van ondersteuning bij het verwerken van het ontslag en het zoeken naar een nieuwe, duurzame job in dienstverband of ondernemerschap.

Als werkgever bied je ontslagen werknemer(s) outplacement aan uit verplichting of uit zorgzaamheid. Hiervoor schakel je een erkend kantoor in. Een ontslag wegens dringende reden geeft nooit recht op outplacement.

Waarom kiezen voor Compaan als outplacementkantoor?

  • We vertrekken vanuit empowerment. We versterken de ontslagen medewerker met een efficiënt en marktgericht actieplan, afgestemd op zijn of haar mogelijkheden.
  • We zetten ervaren coaches in die steeds maatwerk garanderen. Onze coaches hebben een bijzondere expertise in het begeleiden van mensen met gezondheidsproblemen.
  • We focussen op individuele begeleiding. Bij meervoudig ontslag zoeken we samen een gepaste formule.

Er zijn 4 types van outplacement

1. Algemene regeling

Werknemers met min. 30 weken opzeg of een overeenstemmende opzegvergoeding.  Privé en publieke sector

2. Specifieke regeling voor werknemers van min. 45 jaar

Werknemers met < 30 weken opzeg of een overeenstemmende opzegvergoeding en min. 1 jaar dienst.  Privésector

3. Bij medische overmacht

Werknemers die na het doorlopen van het re-integratietraject geen aangepast werk meer kunnen vervullen bij de huidige onderneming. De werkgever moet de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen.

4. Bij herstructureringen

Er is een wettelijk kader dat outplacement bij collectief ontslag regelt via de oprichting van tewerkstellingscellen.

Ontdek het schematische overzicht

Meer weten?

Vé Noppe

Outplacementconsulent ve.noppe@compaan.be
0475 67 26 04
  • Vraag een gratis offerte!
  • We werken vanuit diverse vestigingen en antennepunten in Oost-Vlaanderen.