Compaan

Steunmaatregelen bij aanwerving

Er zijn vanuit de overheid tal van steunmaatregelen beschikbaar bij aanwerving van personeel.

Compaan begeleidt werkzoekenden die in aanmerking komen voor deze maatregelen. Je kan bij ons terecht voor informatie en advies over de voorwaarden. We verzorgen samen met jou de administratieve formaliteiten.

Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO)

Voor werkzoekenden met een duidelijk jobdoelwit en de nodige competenties kan een IBO de ideale stap zijn naar een vaste tewerkstelling. Afhankelijk van de te ontwikkelen competenties duurt de opleiding één tot zes maanden. Als de opleiding succesvol is, krijgt de cursist een arbeidsovereenkomst. Lees meer >

Voor kwetsbare werkzoekenden (langdurig werkzoekenden of personen met een arbeidsbeperking) werd de IBO+ gelanceerd. Een meer flexibele looptijd is mogelijk en deze opleiding is voor de werkgever kosteloos. Meer info >

Taalcoaching mogelijk tijdens IBO

Stel je vast dat het Nederlands van je IBO-medewerker beperkt is? Taalcoaching is mogelijk tijdens deze opleiding en is kosteloos. Deze coaching richt zich op reële situaties op je werkvloer: de medewerker leert het Nederlands dat hij of zij nodig heeft om de job onder de knie te krijgen. Deze kosteloze taalcoaching is ook mogelijk tijdens een K-IBO-traject.

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

De VOP is bedoeld ter compensatie van het rendementsverlies van een persoon met een arbeidsbeperking. Dit om de integratie van die persoon in het arbeidscircuit te bevorderen.

Naast de VOP zijn er nog andere tegemoetkomingen als je een persoon met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Compaan-consulenten zijn vertrouwd met deze maatregelen vanuit onze jarenlange ervaring met het begeleiden van deze doelgroep. Lees meer >

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI)

Werkgevers die een werknemer aanwerven die minstens twee jaar is ingeschreven als niet-werkend werkzoekende, kunnen genieten van een premie. Deze aanwervingsincentive (AWI) heeft tot doel de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden voor werkgevers financieel aantrekkelijk te maken. Lees meer >

Opleiding op de werkvloer

In samenwerking met VDAB biedt Compaan meerdere formules van ‘werkplekleren’ aan. Werkzoekenden verwerven hiermee de nodige competenties. Wij zijn steeds op zoek naar stageplaatsen. Aarzel niet om je kandidaat te stellen!  Overzicht verschillende formules >

Meer weten?