Compaan

Steunmaatregelen bij aanwerving

Er zijn vanuit de overheid tal van steunmaatregelen beschikbaar bij aanwerving van nieuw personeel.

Compaan begeleidt werkzoekenden die in aanmerking komen voor deze maatregelen. Je kan bij ons terecht voor informatie en advies over de voorwaarden en administratieve formaliteiten.

Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO)

Voor werkzoekenden met een duidelijk jobdoelwit en de nodige competenties kan een IBO de ideale stap zijn naar een vaste tewerkstelling. Afhankelijk van de te ontwikkelen competenties duurt de opleiding één tot zes maanden. Indien de opleiding succesvol is, krijgt de cursist een arbeidsovereenkomst. Lees meer

Voor kwetsbare werkzoekenden (langdurig werkzoekenden of personen met een arbeidshandicap) werd de K-IBO gelanceerd. Bij deze maatregel is een meer flexibele looptijd mogelijk en is de opleiding voor de werkgever kosteloos.

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

De VOP is bedoeld ter compensatie van het rendementsverlies van een persoon met een arbeidshandicap. Dit om de integratie van die persoon in het arbeidscircuit te bevorderen.

Naast de VOP zijn er nog andere tegemoetkomingen indien u een persoon met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Compaan-consulenten zijn vertrouwd met deze maatregelen vanuit onze jarenlange ervaring met het begeleiden van deze doelgroep. Lees meer

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI)

Werkgevers die een werknemer aanwerven die minstens twee jaar is ingeschreven als niet-werkend werkzoekende, kunnen genieten van een premie. Deze aanwervingsincentive (AWI) heeft tot doel de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden voor de werkgevers financieel aantrekkelijk te maken. Lees meer

Opleiding op de werkvloer

In samenwerking met VDAB biedt Compaan meerdere formules van ‘werkplekleren’ aan. Werkzoekenden verwerven hiermee de nodige competenties. Wij zijn steeds op zoek naar stageplaatsen. Aarzel niet om je kandidaat te stellen!  Overzicht verschillende formules

Meer weten?