Compaan

Jobcoaching

Je hebt net werk gevonden? Wist je dat jij en je werkgever een beroep kunnen doen op een jobcoach van Compaan? Jobcoaching is dé uitgelezen methodiek om snel vertrouwd raken met de jobinhoud, de bedrijfscultuur, specifieke terminologie, enzovoort.

Jobcoaching kan bij de start van je job, maar ook later tijdens je job, bijvoorbeeld als je een andere functie of takenpakket krijgt in je organisatie.

Voor een vliegende start

De jobcoach van Compaan ondersteunt jou en je werkgever in de eerste maanden van de tewerkstelling zodat:

  • je goed onthaald wordt
  • je vlot ingewerkt wordt in je job
  • jij, je werkgever en je collega’s goed kunnen samenwerken

Een traject loopt over een periode van ongeveer zes maanden na de aanwerving. De gesprekken gaan door op je werk. De jobcoach komt regelmatig (ongeveer maandelijks) langs.

De jobcoaching is voor je werkgever kosteloos in het eerste jaar van tewerkstelling als je:

  • 50 jaar bent of ouder
  • kortgeschoold bent
  • afkomstig bent uit een niet-EU-land
  • een arbeidsbeperking hebt

Jobcoaching tijdens de loopbaan

Jobcoaching kan ook op elk moment in je loopbaan, bijvoorbeeld bij een nieuw takenpakket of functie, een wijziging in het team, enzovoort. Bij vlotte transities heeft iedereen baat!

Wij zijn gespecialiseerd in het coachen van medewerkers in het omgaan met de impact van een gezondheidsprobleem of één of andere beperking. Deze coaching is kosteloos.

Boost nodig op het vlak van taal?

Wij bieden ook taalcoaching. Deze is kosteloos in het eerste jaar van tewerkstelling indien je voldoet aan een van bovenstaande criteria. Lees meer >

Meer weten?

Lieve Geirnaert

Job- en taalcoach lieve.geirnaert@compaan.be
0476 86 86 28

Ann Dornez

Job- en taalcoach ann.dornez@compaan.be
0476 86 86 29