Compaan

Jongeren

Vóór we jou kunnen helpen

  • Maak een afspraak met een begeleider op school of contacteer een buurtsteward of straathoekwerker.
  • Op basis van je profiel ziet hij/zij of je in aanmerking komt voor een traject op maat naar werk.
  • Als jullie samen beslissen dat Compaan de beste keuze is, dan maakt je begeleider een afspraak.

Compaan is gespecialiseerd in het ondersteunen van kwetsbare jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Wij werken hiervoor samen met onderwijsinstellingen en partnerorganisaties.

Leren en werken

Het systeem van ‘Leren en werken’ is opgezet voor jongeren die nog onvoldoende arbeidsrijp zijn om bij een werkgever aan de slag te gaan. Je leert afwisselend op school (of in een schools milieu) en op de werkvloer professionele vaardigheden aan.

De nadruk ligt op het versterken van soft skills zoals assertiviteit, doorzetten, aanvaarden van gezag, stiptheid of omgaan met regels en afspraken.

Outreachend werken

Sommige jongeren blijven onder de radar. ‘Vliegende’ Compaan-coaches zoeken hen op in hun eigen leefomgeving. Vaak leven ze in moeilijke omstandigheden zoals een complexe familiale situatie, drugsproblemen, etc. Het doel is hen toe te leiden naar een gepast aanbod van opleiding, tewerkstelling of zorg. Het traject wordt vorm gegeven in samenwerking met welzijns-partnerorganisaties.

Meer weten?

Francine Vanden Bussche

Manager francine.vandenbussche@compaan.be
0499 69 45 74