Compaan

Raakt je vacature maar niet ingevuld? Door elementaire taken los te koppelen van geschoolde taken bekom je oplossingen voor meerdere mensen. Marieke Eggermont, Compaan-werkplekadviseur

Nancy Van Droogenbroeck, verantwoordelijke huishoudelijke diensten bij Sint-Lodewijk: “We vonden zeer moeilijk een nieuwe hulpkok. Het ging over een deeltijdse job met veel ondersteunende taken. Samen met Compaan-werkplekadviseur Marieke Eggermont bekeken we de vacature opnieuw met een kritische blik.”

Marieke Eggermont: “Door de ondersteunde taken was de job niet aantrekkelijk genoeg voor een kok. Na doorlichting van het functieprofiel zetten we de onderhouds- en logistieke taken apart van de taken die in onmiddellijk verband stonden met koken. Zo kon een vacature opgesteld worden voor een halftijdse logistieke kracht.”

Nancy Van Droogenbroeck: “Een succes! Een logistieke medewerker vonden we snel en dit zelfs in eigen rangen. Iemand uit onze poetsploeg die heel gemotiveerd en vragende partij was om naar de keuken over te stappen. Daarna rekruteerden we een nieuwe logistieke kracht voor onze poetsploeg.”

  • Onderwijs en begeleiding op maat voor kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking
  • Vzw
  • Wetteren
  • www.sintlodewijk.be

“De overige taken uit onze originele hulpkok-vacature konden we verdelen onder ons keukenpersoneel. Een aantal van hen waren blij met die uitbreiding van uren. Een win-win dus op alle vlakken!”

Meer weten?

Marieke Eggermont

Werkplekadviseur marieke.eggermont@compaan.be
0472 78 71 01
Tags: