Mentor op de werkvloer

 
Voor een succesvolle inschakeling van stagiairs,
leerlingen en nieuwe medewerkers

Capabele mentoren zijn sleutelfiguren in een succesvolle leer- en inschakelingsperiode. Deze interactieve en praktijkgerichte opleiding scherpt de belangrijkste coachingsvaardigheden en technieken aan die de mentor in elke fase van het leertraject kan inzetten. Na de opleiding heeft de deelnemer een heldere kijk op zijn rol als mentor. Vanuit hun expertise focussen de Compaan-trainers extra op het begeleiden van kwetsbare doelgroepen.

Opleidingsdag

Tijdens de opleidingsdag staan we op een heel actieve en interactieve manier stil bij de eigen coachingsvaardigheden. De theorie van het krachtgericht coachen dient hiervoor als leidraad. Via reflectie en intervisie kan de mentor gestalte geven aan zijn eigen ontwikkelingsweg.

Programma opleidingsdag Icon Arrow - Down

Rollen en taken van een mentor: resultaatgericht mentorschap | Inspirerend en motiverend mentorschap

Vaardigheden van een mentor: omgaan met diversiteit: diversiteit als basisgegeven op de werkvloer | Luisteren | Feedback geven | Grenzen afbakenen | Omgaan met weerstanden en (vastgeroeste) denkpatronen | Motiveren en inspireren

Taken van een mentor en technieken/methodieken om ze uit te voeren: kennismaking en onthaal op de werkvloer | Instructies geven | Een coachingsgesprek voeren | Opvolgen van het (leer)traject/plan/afspraken | Evalueren, inschalen van vorderingen | Omgaan met ‘crisismomenten’

Bijzondere doelgroepen: ‘Kwetsbare’ medewerkers: grenzen bewaken, oplossingen zoeken, verwijzen, interne communicatie | Medewerkers met beperktere leermogelijkheden – met diverse culturele achtergrond – met psychische kwetsbaarheid – met fysieke beperkingen | Laagtaalvaardige medewerkers: klare taal op de werkvloer

Aanzet tot het opmaken van een persoonlijk actieplan om de aangeleerde vaardigheden te oefenen en te gebruiken.

Individuele opleiding op uw werkvloer

Ook wie na de opleiding nog vragen heeft, kan bij ons terecht voor individuele coaching op de werkvloer. Tijdens deze ‘opleiding op maat’ vertrekken we van de persoonlijke noden van de mentor. Na afloop is de mentor gewapend om een kwalitatief mentorschap uit te voeren in zijn bedrijf op basis van het eigen Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Trainers

Gabriële Formesyn heeft bij Compaan meer dan 17 jaar ervaring in het opleiden en begeleiden van werkzoekenden, in het bijzonder van mensen uit kwetsbare doelgroepen. Een basisopleiding sociale agogiek vulde ze onder meer aan met een opleiding tot creatief agoog en een certificaat in oplossingsgericht en waarderend coachen.
Myriam Camerlynck heeft als trainer, coach en loopbaanbegeleider 6 jaar ervaring op de teller staan bij Compaan.

Praktisch

Wanneer: kies één van onderstaande data

  • donderdag 28 februari 2019 | 9u – 16u30 | onthaal vanaf 8u30

Locatie: Compaan, Antwerpsesteenweg 573, 9040 Sint-Amandsberg

Prijs

  • Opleidingsdag: 240 euro excl. BTW | Inbegrepen: opleidingsdag, broodjeslunch tijdens de opleiding, werkboek en deelnameattest.
  • Individuele opleiding op uw werkvloer: wij verkennen uw vraag en doen een voorstel.

Inschrijven kan tot en met 1 week voor de start van de opleiding via www.compaan.be/opleidingen/inschrijvingen/


doelgroepvermindering voor mentorsDeze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor ‘doelgroepvermindering voor mentors‘ (lastenverlaging sociale zekerheidsbijdragen voor mentors).

dienstverlenervoordekmo-compaanSubsidies | Compaan is een erkend dienstverlener voor opleiding en advies onder de kmo-portefeuille. U vindt Compaan in de kmo-portefeuilledatabank onder de naam Job & Co vzw. Registratienummer opleidingen DV.O200920 | Registratienummer advies DV.A200921 >> Klik hier voor meer info.

Contact

Inhoudelijke of praktische vragen? Contacteer Gabriële Formesyn of Myriam Camerlynck: gabriele.formesyn@compaan.be, myriam.camerlynck@compaan.be, 09 266 18 10 of via opleidingen@compaan.be.

——–

Reactie deelnemers

‘Heel interessante opleiding, praktisch met nadruk op de mensgerichte aspecten van het mentorschap.’ Sara Neirynck, ACLVB

‘Het opende voor mij een andere wereld, vooraf niet gekend, maar daarom niet minder bemind achteraf.’ Geert Scheepers, Geo-Groep N.V.

‘Ik geef toe: ik kwam vanuit ‘te weinig tijd’ met weinig goesting binnen… De opleiding heeft mij geïnspireerd en bracht me bruikbare inzichten. Ik ga met hernieuwde energie buiten.’ Mieke Laridon, Account Manager Sodalis