Compaan

Wie zijn wij

Compaan wil op een duurzame, efficiënte en effectieve manier mensen met onderbenutte talenten activeren en integreren in de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met bedrijven en beleidsvoerders. Op die manier willen we bijdragen tot de verduurzaming van de economie.

‘We stellen alles in het werk om mensen en jobs te matchen op maat – want elk talent is inzetbaar met inclusief werken en ondernemen.’

Inclusief werken en ondernemen

HR-diensten met coaching op maat

Compaan brengt een job dichterbij voor werkzoekenden die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Mensen aannemen die misschien niet het perfecte profiel hebben; het besef groeit ook bij werkgevers dat dat onvermijdelijk is. Inclusieve ondernemers leveren extra inspanningen door hun werkvloer open te stellen voor stages of door extra coaching of opleiding te bieden voor een vlotte (re-)integratie. Compaan adviseert werkgevers over oplossingen voor hun HR-uitdagingen. Ook werknemers kunnen rekenen op de nodige ondersteuning.

Sociale tewerkstelling

  

 

  

 

   

 

Compaan telt om en bij de 50 medewerkers die elders moeilijker aan de slag kunnen. We zijn  actief als maatwerkbedrijf – voorheen ‘sociale werkplaats’ – wat betekent dat we werk op maat bieden aan medewerkers  met extra ondersteuningsnood.

Jongeren en werkzoekenden bieden we werkervaringskansen binnen Compaan. We werken hiervoor samen met VDAB, OCMW en andere partners.

Meer weten?

Bert Boone

Algemeen directeur bert.boone@compaan.be
0473 23 12 15

Natasja Van Bijlen

Adjunct-directeur natasja.vanbijlen@compaan.be
0477 18 84 19

Zoveel bedrijven en organisaties, zoveel verschillende culturen. Zoveel mensen, zoveel diversiteit. Compaan werkt vanuit dit respectvol omgaan met alle betrokkenen.