Compaan

Bedrijven in de sociale economie worden verwacht maximaal in te zetten op doorstroom naar de reguliere economie. Dit project geeft de kans aan kandidaat-doorstromers om te ‘proeven’ van de betekenis van werken in het regulier circuit.

Vanaf 1 januari 2019 is doorstroom een decretale verplichting voor elke organisatie in de sociale economie.

Compaan biedt in dit project een actieve en kwalitatieve begeleiding om de brug te maken tussen de huidige job en een nieuwe uitdaging in de reguliere economie.

We willen deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het normaal economisch circuit te zetten.

Compaan is promotor van de projecten ‘Doorstroom Sociale Economie en ‘Doorstroom LDE (Lokale Diensteneconomie)’ voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen en sluit als partner aan bij de regio’s Waas en Dender, Meetjesland en Gent. Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Meer weten?

Ruth Cazaerck

Beleidsmedewerker ruth.cazaerck@compaan.be
0479 70 27 90