Compaan

Compaan ondersteunt werkzoekenden met nood aan gespecialiseerde begeleiding naar werk, met focus op werkplekleren. VDAB/GTB zorgt voor de toeleiding.

Het doel

Een job vinden die past! Een sterke match tussen je talenten en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vandaag. Voor wie specifieke noden heeft op basis van een ziekte of arbeidsbeperking, gaan we op zoek naar aanpassingen, ook op de werkvloer.

Werkplekleren: laagdrempelige try-out

Compaan-arbeidsconsulenten richten zich zo sterk mogelijk op de werkvloer, elke stap gebeurt in overleg. Via werkplekleren – stages, IBO of IBO voor kwetsbare profielen (K-IBO) – kan je gericht competenties verwerven, werken aan attitudes of een takenpakket uitproberen dat rekening houdt met je situatie.

Ook als je start in een job, is er nog verdere ondersteuning mogelijk, ook voor je werkgever en collega’s.

Meer weten?