Compaan

IN-Groei biedt werkzoekenden een voortraject om te werken aan stabiliteit en basiscompetenties. Dat moet de opstap geven naar een opleiding, werkplekleren, een werkervaringsprogramma of een job.

Compaan legt actief contact met deze groep van werkzoekenden om hen te motiveren om deel te nemen. Partner Weerwerk voorziet een toeleiding vanuit het netwerk in de drughulpverlening. Werkzoekenden met een leefloon worden toegeleid vanuit de dienst Activering van OCMW Gent.

Het project startte op 1 juni 2017.

Meer weten?

Sabrina Cieters

Arbeidsconsulent sabrina.cieters@compaan.be
0470 99 57 88