Compaan

Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met medewerkers die te maken krijgen met kanker – hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij als mantelzorger.

Als werkgever kan je een verschil maken

Hoe ga je als werkgever om met medewerkers die geconfronteerd worden met kanker? Wat is het effect op het functioneren van je medewerker en het team? Hoe zorg je voor een succesvolle werkhervatting? En hoe veranker je dit in je personeelsbeleid?

Laat je HR-beleid inspireren door Compaan

Onze consultant begeleidt je bij het uitwerken van een zorgzaam personeelsbeleid. Na afloop beschikt je onderneming over een adviesrapport dat inzicht geeft en verbeteracties aanreikt. In samenwerking met Kom op tegen Kanker biedt Compaan ook een trainingsaanbod.

Ons trainingsaanbod biedt een antwoord op je vragen

Onze training omvat twee modules van telkens een halve dag:

  • Module 1: Wat is kanker? Welke impact heeft kanker op je werknemer? Hoe ga je daar in je bedrijf of organisatie mee om?
  • Module 2: Hoe zit het wetgevend kader rond re-integratie in elkaar? We informeren je over het re-integratietraject (op beleidsniveau en individueel niveau) en geven concrete handvaten om er mee aan de slag te gaan.

‘Kom op voor werk bij kanker’ is een project waarvoor Compaan en Divergent gekozen werden als erkende partners voor Oost-Vlaanderen.

Meer weten?