Compaan

Compaan ondersteunt werkzoekenden met nood aan intensieve begeleiding naar werk, met focus op werkplekleren. VDAB zorgt voor de toeleiding.

Het doel

Een job vinden die past! Een sterke match tussen talenten van werkzoekenden en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, door het gericht versterken van competenties en attitudes. Dit gebeurt zowel via groepssessies als door individuele coaching.

Werkplekleren: laagdrempelige try-out

Compaan-arbeidsconsulenten richten zich zo veel en zo snel mogelijk op de werkvloer. Ze overlopen samen met de werkzoekende de mogelijke vormen van werkplekleren (stages) om ervaring op te doen in een bedrijf of organisatie. Dit maakt een try-out laagdrempelig voor alle partijen.

Het programma Tijdelijke Werkervaring (TWE) is gestart in februari 2018.

Meer weten?

Francine Vanden Bussche

Manager francine.vandenbussche@compaan.be
0499 69 45 74