Compaan

Hoe het begon

1987

De Werkgaard vzw en Begeleid Werk vzw

Vijf personen met een handicap starten in 1987 een twee jaar durende beroepsopleiding tot bakker-pasteibakker bij De Werkgaard vzw. Dit gespecialiseerd beroepsopleidingscentrum start in hartje Gent, langs de Coupure. In 1989 wordt Begeleid Werk vzw opgericht om diverse opleidings- en begeleidingsactiviteiten te kunnen bieden aan een bredere groep laaggeschoolde langdurig werkzoekenden.

1995

Duet cvba en Resourcing vzw

In 1995 wordt Duet cvba opgericht. Duet engageert zich om vijf mensen uit de kansengroepen tewerk te stellen en hiermee een prikkel te geven aan de reguliere bedrijven. Activiteiten zijn op dat moment catering en chocoladebewerking.

In 1997 wordt Resourcing vzw opgericht en erkend als sociale werkplaats voor de tewerkstelling van laaggeschoolde werkzoekenden die vijf jaar inactief zijn. Vijf mensen worden tewerkgesteld in interieuronderhoud en logistieke dienstverlening. De Werkgaard en Begeleid Werk openen een bijkomende vestiging in Lokeren en Aalst.

2002

Job & Co vzw en Con Brio vzw

In 2002 slaan De Poort-Beraber vzw en Begeleid Werk vzw de handen in elkaar en worden Job & Co vzw. De aandacht voor mensen van vreemde origine – de huidige doelgroep ‘allochtone werkzoekenden’ – wordt verankerd in de werking. Het zenuwcentrum van het aanbod voor deze doelgroep bevindt zich (tot eind 2011) in de Sleepstraat in Gent.

Resourcing vzw wordt Con Brio vzw. Duet cvba blijft behouden. Con Brio sluit in datzelfde jaar een overeenkomst met De Lijn Oost-Vlaanderen voor het poetsen van niet-commerciële schuilhuisjes. Dit geeft Con Brio een boost.

2004

Antwerpsesteenweg 573

De organisatiegroep ruilt in 2004 haar huisvesting langs de Coupure in Gent voor een ruimer en professioneler pand aan de rand van Gent langs de Antwerpsesteenweg 573 in Sint-Amandsberg.

In 2008 worden tewerkstelling ondersteunende activiteiten van mensen met een handicap overgeheveld van beleidsdomein ‘zorg en welzijn’ naar departement ’werkgelegenheid’. Deze beweging luidt voor Job & Co een vermarkting van het aanbod in.

2010

BMO-groep en Aan de Rand

Vermarkting vraagt herkenbaarheid en duidelijkheid naar klantengroepen. De gemeenschappelijke naam voor Duet, Con Brio en Job & Co wordt BMO-groep: Bewust Mensgericht Ondernemen.

In een verder proces van branding, merkstrategie en positionering lanceren we in 2013 het concept ‘Aan de Rand’ als ontmoetingsplaats voor mensen, bedrijven die duurzaam ondernemen willen leren kennen. Aan de Rand moet het gezicht worden van de gemeenschappelijkheid in de producten en diensten van Job & Co, Duet en Con Brio.

2014

Compaan

Al snel blijkt Aan de Rand een tussenstap in een doorgedreven herprofilering en branding naar onze huidige naam. Job & Co, Duet en Con Brio vinden in 2014 een gezamenlijke merknaam in Compaan.

Om Con Brio en haar schoonmaakactiviteiten de nodige infrastructuur te bieden kopen we in 2015 een gebouw in Oostakker. Zo kunnen we de diensten kwalitatief verderzetten en laten groeien.

2015 is tevens het jaar waarin aangekondigd wordt dat de subsidiëring van de werkervaring als maatregel grondig wordt gewijzigd. Ook deze dienstverlening van Compaan wordt vermarkt en betekent opnieuw een gewijzigde aanpak binnen de diensten aan werkzoekenden.

2016

Gent-Zeehaven, Eeklo en 30 jaar

In 2016 bundelt Compaan de krachten met GOCA (Gents OpleidingsCentrum voor Ambachten) gelegen te Gent-Zeehaven. Onze activiteiten breiden hiermee uit met hout-, metaal- en natuursteenbewerking. Ook in 2016 slaat Compaan de handen in elkaar met MLWB (Meetjeslandse LeerWerkBedrijven) en krijgen we een vaste stek in Eeklo. Met deze realisaties wil Compaan haar opleidings- en werkervaringsmogelijkheden blijven verruimen.

In 2017 zijn we 30 jaar bezig op een gecombineerd terrein van coaching, consulting en opleiding en sociale tewerkstelling met een gedreven ploeg van medewerkers.